Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer

Formand:

Kasper Tange Jørgensen


Næstformand:

Casper Colstrup Sommer


Bestyrelsesmedlemmer:

Kennenth Thuesen

Lasse Johansen

Esben Schouboe

Kassér

Nikolaj Bangsted Lem Christensen

Igangværende projekter

  • Sæsonen 2021
  • Holdansvarlige i 2021: Kenneth, Nikolaj BLC og Christian Ering
  • Jubilæumsfest: Casper, Nikolaj BLC og Kasper Tange